Våra tjänster

Hantverkare med breda kunskaper

Vänd dig till oss när du behöver hjälp med din utemiljö. Vi erbjuder fullständiga tjänster inom markentreprenad och kan hjälpa dig med uppfarter, parkeringar, dränering, källarisolering och träaltaner.

Vi levererar grus, monterar staket, asfalterar, lägger murar, kan utföra högtryckstvätt och lägger marksten.

Vi gör allt det som behövs för att rama in din trädgård på ett trevligt, hållbart och praktiskt sätt. Du väljer materialen du vill ha och vi utför jobbet!

Dessutom kan vi erbjuda uthyrning av släpvagnar. I vår verkstad kan man lämna in bilen för däckbyten, service och reparationer.

 • Gräv- och schaktarbeten.
 • Asfaltering.
 • Transport.
 • Trappor och murar.
 • Plogning och halkbekämpning.
 • Kantstensarbeten.
 • Staket.
 • Stenläggning.
 • Husgrunder.
 • Park, tomtplanering och grönytor.
 • Dränering och fuktisolering.

Markentreprenad Stockholm

En pålitlig partner inom markentreprenad i Stockholm!